17 Jun / 2017
GVI
17:30
Herlufsholm GF
AB Taarnby
17:30
Ledoeje-Smoerum Fodbold
Avedoere
17:30
Skovshoved
B 1908
17:30
Rishoej
Fremad Valby
17:30
Karlslunde IF